FUNNY PICTURE OF DOG


KUTTA : Aji ghar se khat aaya hai........

OFFICER : Ha bhai.........

KUTTA : To zara padh kar sunao ki meri kutiya ne mere liye kya sandesh bheja hai..

OFFICER : Pooch rahi hai ki tum ghar kab aaoge ?, " Aa loth ke aaja mere meet tujhe mere geet boolatae hai "

No comments:

Post a Comment