FUNNY PICTURE OF BABY MONKEY

BANDAR : Arae bhai aisa kyu dekh rahae ho , Kya kabhi kisi bandar ko anghutaa choostae nahi dekha kya ?

AADMI : Par Bandar yeh tumhara anghutha nahi hai...........

BANDAR : Hum aisae waise anghutae ko mooh nahi lagate........humae to sirf aadmi ka aanghuta accha lagta hai......

No comments:

Post a Comment